Biblioterapia.
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci.
Integracja sensoryczna.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
Motoryka mała i duża.
Wspomaganie rozwoju dziecka w domu i w żłobku.