Kamishibai – baśniowy teatrzyk: „Brzydkie kaczątko”

Opis: zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami biblioterapii: kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, odrzucenie rówieśnicze, akceptacja innych
Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – baśniowy teatrzyk: „Calineczka”

Opis: zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami biblioterapii
Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Czytamy z Franklinem – Franklin w bibliotece

Opis: zajęcia z edukacji czytelniczej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, wprowadzenie w świat wartości : odpowiedzialność i zaufanie w przyjaźni
Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Informatyk – co to za zawód?

Opis: zajęcia z edukacji medialnej mające na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci zawodem informatyka i technologią komputerową
Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Programista – kto to taki?

Opis: zajęcia z edukacji medialnej wykorzystujące tablicę multimedialną, wprowadzające dzieci w świat programowania i kodowania
Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – Rękawiczka : bajka ukraińska

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej, wzmacnianie więzi międzykulturowych, budowanie relacji, akceptacja.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – Pingwin Pingo i ekologia

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej rozszerzające wiedzę dzieci na temat potrzeby dbania o środowisko z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i teatrzyku kamishibai
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – Noc w bibliotece

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej oswajające uczniów z biblioteką i budujące nawyk czytania
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zajęcia z edukacji medialnej. Poznawanie aplikacji i książek z rozszerzoną rzeczywistością.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zajęcia z edukacji medialnej. Poznawanie aplikacji i książek z rozszerzoną rzeczywistością przydatnych w nauce i zabawie.
Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie

Młodzieżowe TIK-i

Opis: Zajęcia komputerowe omawiające aplikacje i narzędzia pomocne w nauce.
Adresaci: uczniowie kl. 7-8 SP
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM, MS Teams)