Opowieści z drewnianej skrzyneczki: Smok Wawelski

Opis: Zajęcia edukacyjne podczas których dzieci poznają Legendę o Smoku Wawelskim prezentowaną w teatrzyku kamishibai. Przedszkolaki będą miały możliwość rozwiązywać quizy i zagadki oraz wykonać pracę plastyczną. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną różnorodne książki dla dzieci.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.

Opis: Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii i wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Opowieści z drewnianej skrzyneczki: Noc w bibliotece

Opis: Zapoznanie uczniów z biblioteką pedagogiczną. Rozmowa na temat bajek i baśni, rozwiązywanie quizów i zagadek. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: dzieci w wieku 5-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Photon w bibliotece

Opis: Warsztaty dla przedszkolaków z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Zainteresowanie dzieci kodowaniem.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 45 min.


Informatyk – co to za zawód?

Opis: Zajęcia z edukacji medialnej mające na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci zawodem informatyka i technologią komputerową.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Programista – kto to taki?

Opis: zajęcia edukacyjne wprowadzające dzieci w świat programowania i kodowania. Zajęcia
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Tester gier

Opis: zajęcia mające na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci zawodem testera gier i technologią komputerową.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Webmaster – czym się zajmuje projektant stron internetowych

Opis: zajęcia wprowadzające dzieci w świat projektowania stron internetowych. Warsztaty
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Kolorowy świat emocji

Opis: Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii będące wyjątkową podróżą w świat książki „Kolorowy potwór” autorstwa A. LLenas. Rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz poznawanie różnorodnych metod radzenia sobie z nimi.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Opowieści z drewnianej skrzyneczki: Smok Wawelski

Opis: Zajęcia edukacyjne podczas których dzieci poznają Legendę o Smoku Wawelskim prezentowaną w teatrzyku Kamishibai. Rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Opowieści z drewnianej skrzyneczki: Noc w bibliotece

Opis: Zapoznanie ze sztuką papierowego teatru, czytanie opowieści, pogadanka na temat bohaterów bajek i baśni, bajkowe zagadki. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Od malowideł do alfabetu – odkrywany historię pisma

Opis: Zapoznanie z historią pisma na podstawie książki „Od znaku do litery”. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Odkrywany świat Mikołaja Kopernika

Opis: Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Uczniowie zapoznają się z postacią Mikołaja Kopernika i jego wkładem w rozwój nauki.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zapoznanie z pojęciem rozszerzonej rzeczywistości. Poznawanie aplikacji i książek z rozszerzoną rzeczywistością.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Photon w bibliotece

Opis: Warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Zainteresowanie dzieci kodowaniem.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45-60 min.


Photon w bibliotece

Opis: Warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Zainteresowanie dzieci kodowaniem.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 45-60 min.


Witajcie w rozszerzonej bibliotece

Opis: Zapoznanie z pojęciem rozszerzonej rzeczywistości. Poznawanie aplikacji i książek z rozszerzoną rzeczywistością.

Adresaci: uczniowie klas 4-6 SP.

Czas trwania: 45 min.


Od malowideł do alfabetu – odkrywamy historię pisma

Opis: Zapoznanie z historią pisma na podstawie książki „Od znaku do litery”. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Świat książek : od papieru do rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zapoznanie uczniów z różnymi formami książki od tradycyjnych książek papierowych do książek interaktywnych dostępnych w zbiorach własnych biblioteki.

Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP

Czas trwania: 45-60 min.


Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zapoznanie z pojęciem rozszerzonej rzeczywistości. Poznawanie aplikacji i książek z rozszerzoną rzeczywistością.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 45 min.


Młodzieżowe TIKi

Opis: Zajęcia komputerowe prezentujące aplikacje i narzędzia pomocne w nauce.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 45 min.


Magia Małego Księcia – zajęcia interaktywne

Opis: Wprowadzenie uczniów w magiczny świat „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 45 min.


Biblioteka pedagogiczna i jej specyfika

Opis: Zajęcia edukacyjne wprowadzające młodzież w świat bibliotek specjalistycznych.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 45 min.


Blogowanie to nic trudnego

Opis: Warsztaty dotyczące tworzenia i prowadzenia bloga.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 45 min.

Biblioteka pedagogiczna i jej specyfika

Opis: Zajęcia edukacyjne wprowadzające młodzież w świat bibliotek specjalistycznych.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 min.


News czy fake news?

Opis: Zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie uczniom znaczenia krytycznej analizy źródeł informacji w erze cyfrowej.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 min.


Odkrywając świat Sztucznej Inteligencji

Opis: Zajęcia edukacyjne wprowadzające uczniów w świat sztucznej inteligencji i jej zastosowań.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 min.