Kamishibai – baśniowy teatrzyk: „Brzydkie kaczątko”

Opis: zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami biblioterapii: kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, odrzucenie rówieśnicze, akceptacja innych
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – baśniowy teatrzyk: Legenda o Smoku Wawelskim

Opis: rozbudzanie zainteresowania polskimi legendami, opowieść o Krakowie (strój krakowski, taniec krakowiak), elementy regionalizmu
Adresaci: przedszkolaki 5-6 lat, uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – „Puchate i Kolczate” bajka o relacjach

Opis: zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami biblioterapii: rozpoznawanie emocji, budowanie dobrych relacji, rozwijanie empatii, wrażliwości
Adresaci: przedszkolaki 5-6 lat, uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie

Czytamy z Franklinem – Franklin w bibliotece

Opis: zajęcia z edukacji czytelniczej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, wprowadzenie w świat wartości : odpowiedzialność i zaufanie w przyjaźni
Adresaci: przedszkolaki
Czas trwania: 30-45 minut
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – Rękawiczka : bajka ukraińska

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej, wzmacnianie więzi międzykulturowych, budowanie relacji, akceptacja.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie

Kamishibai – Pingwin Pingo i ekologia

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej, wzmacnianie więzi międzykulturowych, budowanie relacji, akceptacja.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie

Dzieci bezpieczne w sieci

Opis: Zajęcia czytelnicze przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP.
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie.

Witajcie w rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej. Poznawanie aplikacji z rozszerzoną rzeczywistością.
Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie

Świat książek ukryty w kodach QR

Opis: Zajęcia czytelnicze wykorzystujące czytniki kodów QR.
Adresaci: uczniowie kl. 7-8 SP
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM)

Młodzieżowe TIKi.

Opis: Narzędzia i aplikacje pomocne w nauce.
Adresaci: uczniowie kl. 7-8 SP.
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie.

Bloggowanie to nic trudnego

Opis: Zajęcia edukacyjne uczące tworzenia i prowadzenia bloga.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 90 minut
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM)

Świat ukryty w kodach QR

Opis: Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem czytników kodów QR.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 45 minut
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM)