Czytamy z Franklinem: „Franklin i zazdrość”.
Czytamy z Franklinem: „Franklin w bibliotece”.

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie.

Kamishibai – baśniowy teatrzyk: „Brzydkie kaczątko: każdy jest inny”.
Kamishibai – baśniowy teatrzyk:„Calineczka – w poszukiwaniu bezpiecznej przystani”.

Opis: Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.
Adresaci: dzieci w wieku 3-6 lat.
Czas trwania: 30-45 min.
Forma: stacjonarnie.

Kamishibai – baśniowy teatrzyk: „Brzydkie kaczątko: każdy jest inny”.
Kamishibai – baśniowy teatrzyk:„Calineczka – w poszukiwaniu bezpiecznej przystani”.

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami bajkoterapii.
Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie.

Akademia bezpiecznego zachowania.

Opis: Zajęcia czytelnicze mające na celu przedstawienie właściwych zachowań w domu i poza nim.
Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie.

Dzieci bezpieczne w sieci.

Opis: Zajęcia czytelnicze przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Adresaci: uczniowie kl. 4-6 SP.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie.

Bezpieczni w sieci.

Opis: Zajęcia komputerowe przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Adresaci: uczniowie kl. 7-8 SP.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie.

Młodzieżowe TIKi.

Opis: Narzędzia i aplikacje pomocne w nauce.
Adresaci: uczniowie kl. 7-8 SP.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie.

Blogger – tworzenie bloga i prostych stron internetowych.

Opis: Zakładanie konta, tworzenie bloga lub strony, publikowanie materiałów.
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM).

Młodzieżowe TIKi.

Opis: Narzędzia i aplikacje pomocne w nauce.
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Czas trwania: 45 min.
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM).