Biblioterapia w bibliotece szkolnej i pedagogicznej

Rodzaj: sieć współpracy i samokształcenia
Opis:, wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci poprzez właściwie dobraną literaturę, przygotowanie własnego „zestawu biblioterapeutycznego” do biblioteki szkolnej, przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii, promocja i rozwój czytelnictwa w szkole
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze powiatu chrzanowskiego
Czas trwania: 150 min.
Forma: stacjonarnie
Data: I – V 2023

Książki i aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością w bibliotece

Rodzaj: warsztaty,
Opis: zajęcia edukacyjne dotyczące różnych aplikacji i książek wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Czas trwania: 90 min.
Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams)
Data: I 2023 – VI 2023