Bibliotekarz we współczesnej szkole – nowe zadania i wyzwania

Rodzaj:  sieć współpracy i samokształcenia.

Opis: Prezentacja różnorodnych form pracy promujących bibliotekę szkolną i czytelnictwo w szkole. Śledzenie nowych trendów w edukacji i zawodzie bibliotekarza. Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze powiatu chrzanowskiego.

Czas trwania: 150 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgodnienia.


Od znaku do litery czyli krótka historia pisma

Rodzaj: warsztaty.

Opis: Warsztaty dotyczące prowadzenia zajęć na temat historii pisma z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Podczas spotkania uczestnicy zdobędą informacje na temat technologii rozszerzonej rzeczywistości, a także poznają praktyczne sposoby i pomysły na prowadzenie ciekawych lekcji.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Czas trwania: 90 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgodnienia.

Czytanie wrażeniowe: pomysł na pracę z tekstem w przedszkolu i szkole

Rodzaj: warsztaty.

Opis: Podczas warsztatów zaprezentujemy metodę czytania wrażeniowego, opartą na koncepcji Małgorzaty Swędrowskiej. Odkryjemy tajemnice tekstów literackich, poprzez ruch, zabawę
 i emocje, które towarzyszące czytaniu.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Czas trwania: 90 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgodnienia.


Sztuczna Inteligencja – nowoczesne narzędzia w codziennej pracy bibliotekarza

Rodzaj: warsztaty.

Opis: Warsztaty poświęcone wprowadzeniu do sztucznej inteligencji oraz przedstawieniu możliwości, jakie oferuje w pracy bibliotekarza. Przedstawienie dostępnych dla bibliotekarzy bezpłatnych narzędzi wykorzystujących SI.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Czas trwania: 90 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgadniania.