Biblioterapia w bibliotece szkolnej i pedagogicznej

Rodzaj: sieć współpracy i samokształcenia
Opis:, wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci poprzez właściwie dobraną literaturę, przygotowanie własnego „zestawu biblioterapeutycznego” do biblioteki szkolnej, przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii, promocja i rozwój czytelnictwa w szkole
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze powiatu chrzanowskiego
Czas trwania: 150 min.
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM)
Data: X 2022 – V 2023

Świat ukryty w kodach QR

Rodzaj: warsztaty
Opis: Zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące tworzenia pomocy dydaktycznych z pomocą wygenerowanych kodów QR, skuteczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Czas trwania: 90 min.
Forma: stacjonarnie lub on-line (ZOOM)
Data: X 2022 – V 2023