VII

Można by przypuszczać, że mało jest rzeczy mniej pożytecznych, niż czytanie ogłoszeń o przetargach, dla których termin składania ofert minął prawie dwieście lat temu. Przedsięwzięcie takie, oczywiście jałowe z punktu biznesowego, może jednak dostarczyć ciekawych informacji, bo oto w jednym ze starych Dzienników Urzędowych Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu znalazłem takie oto ogłoszenie:

Nro 2929.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICYI

W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2161 r. b. zapadłej podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 26 Maja r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Jego licytacya in minus przez opieczętowane deklaracje na wypuszczenie w przedsiębiorstwo fabryki murowania domu Schronienia ubogich w mieście Chrzanowie wedle planu i anszlagu Przez Senat Rządzący w summie złp. 6085 gr 21 zatwierdzonego a W Biórach Wydziału Spraw Wew:. do przejrzenia pozostającego, fabryka powyższa wykonana ma być pod kierunkiem Budowniczego Okręgowego w tym postępie, aby dom szpitalny wybudowanym został w zupełności w raz z nowym dachem i belkowaniem do dnia 15 września r. b. pozostałe zaś otynkowanie i wszelkie wewnętrzne reparacje były wykończonemi wedle anszlagu do dnia 1 Lipca 1841 z którego to powodu równie należytość za wykonanie fabryki z deklaracyi przypadająca w dwóch ratach przedsiębiorcy wypłaconą zostanie. Deklaracje żądane mają być w dniu 26 Maja r. b. do godziny 2 z południa składanemi na ręce Senatora w Wydziale Spraw Wewn : Prezydującego wedle wzoru poniżej załączonego po którym to terminie więcej przyjętémi nie zostaną.*

Z cała pewnością wiemy, że ogłoszenie nie pozostało bez echa, bo na stronie obok znajduje się:

Deklaracya.

Wskutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych z dnia 2 Maja r. b. do L. 2929 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracją iż podejmuję się wymurować wedle planu i anszlagu przez Senat Rządzący zatwierdzonego dom szpitalny w mieście Chrzanowie w miejscu na ten cel wskazaném za Summę złp. N. literami wypisać się mającą […] Zaświadczenie Kassy jako vadium w kwocie złp. 600 złożyłem znajduję się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, a o zwrot którego upraszam w razie nieotrzymania przedsiębiorstwa fabryki.

Kraków dnia 2 Maja 1840 r.

Senator Prezydujący

Sobolewski

Referendarz L. Wolff.

Wszelkie wątpliwości co do losów „licytayi” rozprasza potężna belka (bierzmo – sosręb – tragarz. Jakże wiele nazw nosił w języku polskim ten element konstrukcyjny!) z widoczną na środku, wyrżniętą przez dawnego cieślę datą 1841, która znajduje się w chrzanowskim muzeum w Domu Urbańczyka. Na belce wycięty obok daty napis głosi, że ….

Ale, proszę wybaczyć, historia belki, choć ciekawa, wykracza poza mój regał. Jej losy poznać można w chrzanowskim muzeum i odczytać umieszczoną na niej inskrypcję.

Mól

*Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. Ner 35 i 36.
W Krakowie dnia 20 maja 1840 r.

I

II

III

IV

V

VI