Bibliotekarz we współczesnej szkole – nowe zadania i wyzwania

Rodzaj:  sieć współpracy i samokształcenia.

Opis: Prezentacja różnorodnych form pracy promujących bibliotekę szkolną i czytelnictwo w szkole. Śledzenie nowych trendów w edukacji i zawodzie bibliotekarza. Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze powiatu chrzanowskiego.

Czas trwania: 150 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgodnienia.


Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach

Rodzaj: warsztaty.

Opis: Warsztaty dotyczące rozwijania umiejętności komunikacji emocjonalnej z najmłodszymi uczestnikami edukacyjnego procesu. Prezentacja wybranych książek ze zbiorów własnych.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Czas trwania: 90 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgodnienia.

Sztuczna Inteligencja – nowoczesne narzędzia w codziennej pracy nauczyciela

Rodzaj: warsztaty.

Opis: Warsztaty poświęcone wprowadzeniu do sztucznej inteligencji oraz przedstawieniu możliwości, jakie oferuje w pracy nauczyciela. Obsługa ChatGPT.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Czas trwania: 90 min.

Forma: stacjonarnie.

Data: do uzgodnienia.