Opowieści z drewnianej skrzyneczki: Puchate i Kolczate

Opis: Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai z elementami biblioterapii: rozpoznawanie emocji, budowanie dobrych relacji, rozwijanie empatii i wrażliwości.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 45 min.


Czytamy z Franklinem – Franklin w bibliotece

Opis: Zajęcia z edukacji czytelniczej na podstawie książki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, omówienie zasad korzystania z biblioteki, wykonanie pracy plastycznej.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Kolorowy świat emocji

Opis: Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii będące wyjątkową podróżą w świat książki „Kolorowy potwór” autorstwa A. LLenas. Rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz poznawanie różnorodnych metod radzenia sobie z nimi.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 30-45 min.


Photon w bibliotece

Opis: Warsztaty dla przedszkolaków z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Zainteresowanie dzieci kodowaniem.

Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.

Czas trwania: 45 min.


Opowieści z drewnianej skrzyneczki: Przygody pingwina Pingo

Opis: Zajęcia z edukacji ekologicznej rozszerzające wiedzę dzieci na temat potrzeby dbania o środowisko z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Świat książek : od papieru do rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zapoznanie uczniów z różnymi formami książki od tradycyjnych książek papierowych do książek interaktywnych dostępnych w zbiorach własnych biblioteki.

Adresaci: uczniowie kl. 1-3 SP

Czas trwania: 45-60 min.


Od malowideł do alfabetu – odkrywamy historię pisma

Opis: Zapoznanie z historią pisma na podstawie książki „Od znaku do litery”. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45 min.


Photon w bibliotece

Opis: Warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon. Zainteresowanie dzieci kodowaniem.

Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP.

Czas trwania: 45-60 min.


Czytamy z Franklinem – Franklin w bibliotece

Opis: Zajęcia czytelniczej na podstawie książki „Franklin i książka z biblioteki” z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, omówienie zasad korzystania z biblioteki, wykonanie zakładki do książki.

Adresaci: uczniowie kl. 1-3

Czas trwania: 45 min.


Od malowideł do alfabetu – odkrywamy historię pisma

Opis: Zapoznanie z historią pisma na podstawie książki „Od znaku do litery”. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Adresaci: uczniowie klas 4-6 SP.

Czas trwania: 45 min.


Świat książek : od papieru do rozszerzonej rzeczywistości

Opis: Zapoznanie uczniów z różnymi formami książki od tradycyjnych książek papierowych do książek interaktywnych dostępnych w zbiorach własnych biblioteki.

Adresaci: uczniowie klas 4-6 SP.

Czas trwania: 45-60 min.


Czytanie – klucz do sukcesu

Opis: Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, której tematem będzie rola czytania.

Adresaci: uczniowie klas 4-6 SP.

Czas trwania: 45-60 min.


Młodzieżowe TIK-i

Opis: Zajęcia komputerowe prezentujące aplikacje narzędzia pomocne w nauce.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 45 min.


Wyobraźnia kluczem do twórczego myślenia

Opis: Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry „Dixit” rozwijające logiczne myślenie, koncentrację i kreatywne myślenie.

Adresaci: uczniowie klas 7-8 SP.

Czas trwania: 60-90 min.


Biblioteka pedagogiczna i jej specyfika

Opis: Zajęcia edukacyjne wprowadzające młodzież w świat bibliotek specjalistycznych.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 min.


Młodzieżowe TIK-i

Opis: Zajęcia komputerowe prezentujące aplikacje narzędzia pomocne w nauce.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 45 min.


Wyobraźnia kluczem do twórczego myślenia

Opis: Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry „Dixit” rozwijające logiczne myślenie, koncentrację i kreatywne myślenie.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania: 60-90 min.