z lewej strony stos książek i dużo dzieci, z prawej strony lada biblioteczna, bibliotekarka i wypożyczająca dziewczynka.

Zapraszamy do udziału w X Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „Moja ulubiona książka z biblioteki szkolnej” – ilustracja własna do wybranej książki.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego.

Cele konkursu:
– promocja czytelnictwa wśród uczniów;
– rozwijanie kompetencji czytelniczych;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
– doskonalenie umiejętności plastycznych dzieci.

Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie ilustracji do wybranej książki z biblioteki szkolnej.

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie

Terminy:
– składanie prac konkursowych: do 30 kwietnia 2024 r.
– rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: Tydzień Bibliotek – maj 2024 r.