VIII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, mała książka na pomarańczowym tle

Czytelnik to właściwie główny bohater opowieści, na równi z autorem –
bez niego nic się nie dzieje.

Guillaume Musso, Papierowa dziewczyna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić na
VIII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,
które odbędzie się
w dniach 13-14 czerwca 2024 r.


Temat konferencji brzmi:

Skąd się biorą czytelnicy?

Dynamiczny rozwój techniki i zachodzące zmiany społeczne skłaniają do analizy funkcjonowania bibliotek i stanu czytelnictwa we współczesnym świecie. Raporty Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa w Polsce wskazują, że lekturę co najmniej jednej książki w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje niewiele ponad 30% respondentów. Podczas VIII Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie Skąd się biorą czytelnicy? Co my, nauczyciele bibliotekarze możemy zrobić, aby społeczeństwo zanurzone w technologii cyfrowej, zafascynowane sztuczną inteligencją odnalazło drogę do książek, doceniło ich obecność w swoim życiu.

Zapraszamy do włączenia się w dyskusję na temat tego jakie działania powinniśmy podejmować, by współczesny człowiek potrzebował bibliotek. Będziemy wspólnie zastanawiać się jaka powinna być dziś biblioteka i czy w wystarczający sposób zaspokaja oczekiwania wymagających klientów.

Proponujemy wymianę doświadczeń w poniżej wymienionych obszarach:

 • ۰ Zmiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne determinantami aktualnej sytuacji bibliotek i czytelnictwa
 • ۰ Profile klientów poszczególnych typów bibliotek, w szczególności – profil użytkownika bibliotek pedagogicznych
 • ۰ Przegląd badań dotyczących stanu czytelnictwa, satysfakcji i oczekiwań użytkowników oraz sposobów prowadzenia tych badań w kontekście szerokiego wykorzystania zasobów cyfrowych zamiast tradycyjnych wypożyczeń
 • ۰ Rola lektur szkolnych w rozwijaniu zainteresowania czytaniem
 • ۰ Akcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty, kluby biblioteczne promujące czytelnictwo
 • ۰ Poszerzenie tradycyjnej oferty bibliotecznej o nowe, niekonwencjonalne formy i obszary działań
 • ۰ Koncepcje biblioteki jako „trzeciego miejsca” i „unplugged zone”
 • ۰ Zalety i wady otwartej przestrzeni, wolnego dostępu do zbiorów i usług
 • ۰ Automatyzacja w zakresie opracowywania, tworzenia katalogów i baz jako usprawnienie dostępności do informacji o zbiorach
 • ۰ Projekty, pomysły, realizacje związane z digitalizacją i zapisem cyfrowym księgozbioru
 • ۰ Współpraca bibliotek z księgarniami, wydawnictwami, innymi instytucjami
 • ۰ Marketing biblioteczny, e-usługi, TIK
 • ۰ Inspiracje i trendy dotyczące przygotowywania oferty bibliotecznej
 • ۰ Kreatywne i skuteczne formy docierania do użytkowników
 • ۰ Social media, architektura informacji, reklama w bibliotece
 • ۰ Festiwale, projekty, programy, akcje czytelnicze
 • ۰ Nauczyciele bibliotekarze jako ambasadorzy czytelnictwa
 • ۰ Partnerzy i sprzymierzeńcy budowania marki biblioteki

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji, zaprezentowania wniosków z prowadzonych badań, dzielenia się doświadczeniem i do wzajemnego inspirowania potrzebnego do pracy z odbiorcami naszych usług. Wspólnie możemy wpływać na kształtowanie wizerunku bibliotek jako nowoczesnych miejsc upowszechniania informacji i edukacji.

W imieniu Organizatorów
Anna Piotrowska
Dyrektor PBW w Krakowie