Sytuacja związana z wojną w Ukrainie wymaga od dorosłych podejmowania rozmów z dziećmi na bardzo trudne tematy. Młodzi ludzie potrzebują wielokierunkowego wsparcia, między innymi w zakresie zrozumienia swoich uczuć i myśli oraz poznania sposobów radzenia sobie z nimi.

Duże zainteresowanie w różnych grupach wiekowych wzbudza obecnie nauka języka polskiego, jako obcego oraz podstawy języka ukraińskiego. Dlatego też dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, opiekunów i dzieci Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie przygotowała zbiór wybranych bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dostępnych online.

Materiały edukacyjne i pomocnicze

Scenariusze zajęć, ćwiczenia

Materiały do nauki języka polskiego i ukraińskiego

Nagrania, filmy

Książki i materiały dla dzieci w języku ukraińskim

Tłumacze, aplikacje

  • Google – tłumacz na ponad 100 języków
  • Webtran – tłumacz ukraińsko-polski i polsko-ukraiński
  • Bluebird Languages – aplikacja do nauki języka ukraińskiego po polsku