Małopolski Konkurs Recytatorski "Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym" na jasnym tle, z prawej strony kontury kwiatów

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie

„Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”.

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego, chcąc wpisać się w jego obchody organizuje konkurs dla uczniów, którego celem jest popularyzacja kultury obcowania z tekstem literackim wśród dzieci i młodzieży.

Organizator: Województwo Małopolskie – Departament Edukacji

Koordynator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Adresaci: Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Cele:
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży;
– doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów;
– kształtowanie wrażliwości estetycznej;
– oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych;
– popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej;
– zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa;
– rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Zadanie konkursowe: Każdy uczestnik konkursu recytuje 2 polskie utwory romantyczne z okresu 1822-1863. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Zgłoszenia: Szkoła rejestruje udział poprzez formularz online do 30 września 2022 r.Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

Informacje

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
malopolski.konkurs.recytatorski@pbw.edu.pl
Telefon: 12 427 33 77 w. 24

Zachęcamy do wzięcia udziału!