po lewej stronie trzy okładki książek z logopedii, po prawej stronie rysunek pani i dziecka uczących się literek

Logopedia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2012-2022
Książki:
 1. B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019
  Sygn. 38277
 2. Język w biegu życia / redakcja naukowa Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019
  Sygn. 38288
 3. Logopedia : Jak zadbać o prawidłowy rozwój mowy u dziecka / Sabina Baranowska. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2022
  Sygn. 39059
 4. Logopedia : Systemowa terapia językowa dla dzieci dyslektycznych w klasach 4-8 w zreformowanej szkole podstawowej / Ewa Boksa. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2021
  Sygn. 38757
 5. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, rozwój sprawności językowych : podstawowe problemy logopedyczne / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
  Sygn. 38894
 6. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
  Sygn. 38895
 7. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019
  Sygn. 38027
 8. Strategie sensoryczne w jedzeniu i piciu / Bożena Odowska-Szlachcic, Natalia Górka-Pik. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020
  Sygn. 38640
 9. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : porady i ćwiczenia / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. – Warszawa : Difin, 2021
  Sygn. 38912
Artykuły z czasopism:
 1. Badanie rozpowszechniania zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania się w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 4-5, s. 3-6
 2. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. – 2014, nr 1, s. 30-34
 3. Czuj się dobrze, mów dobrze : logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. – 2013, nr 4, s. 3-8
 4. Ćwiczenia uwagi słuchowej jako istotny element wspomagania rozwoju językowego dziecka / Katarzyna Matysiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2023, nr 8, s. 37-40
 5. Kreatywne pomoce z recyklingu do zajęć przedszkolnych, w tym języka angielskiego oraz terapii logopedycznej / Agnieszka Chudzik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2023, nr 1, s. 48-50.
 6. Logopeda : wzorzec i rola terapeuty w procesie wczesnej edukacji / Katarzyna Pardej // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 5, s. 371-382
 7. Muzyka w terapii logopedycznej / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 12, wkładka metodyczna s. VI-VIII
 8. Rozwijanie słuchu mownego u dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Matyasik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2023, nr 9-10, s. 40-45
 9. Rozwój językowy dziecka jako istotny obszar pracy w edukacji przedszkolnej : wprowadzenie do cyklu poświęconego rozwijaniu mowy u dzieci / Katarzyna Matyasik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2023, nr 7, s. 22-26
 10. Uczeń ze specjalnymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) / Monika Biała // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 1, s. 60-69

Więcej zestawień w zakładce.