6 Konkurs Filialny

WYNIKI VI Konkursu Filialnego „Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku”

W ramach uczczenia obchodów Roku Świętego Jana Pawła II Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach zorganizowała VI Konkurs Filialny „Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku”

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19 listopada 2020 r. Spośród 27 prac wytypowanych do finału Jury przyznało:

I miejsce

Natalia Domasik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach

II miejsce

Bartosz Wiorek

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach

III miejsce

Jakub Caba

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach

Wyróżnienia

Aleksandra Sałaciak

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie

Milena Pazera

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach

Jan Sokół

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie będzie oficjalnego rozdania nagród.

O terminie i sposobie wręczenia nagród oraz dyplomów poinformujemy nauczycieli (opiekunów) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie późniejszym.

Serdecznie gratulujemy finalistom konkursu i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!