"Akademia wartości" - bezpłatne wykłady online

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy do uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie filozoficznym online przygotowanym przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

Trzeci wykład odbędzie się 14 marca o godz. 15:00, na platformie Cisco Webex Meetings. Dr Jarosław Kucharski podejmie temat Kłamstwa codzienne – spojrzenie etyczne.

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia: FORMULARZ

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie nie oznacza konieczności udziału we wszystkich wykładach, jednak serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu.

Przypominamy, że nasza inicjatywa przewiduje jeden wykład w wybrany poniedziałek każdego miesiąca, z obszarów tematycznych takich jak: kultura komunikacji, etyka w życiu społecznym, wartości a ekologia, rola dialogu i relacji we współczesnym świecie, rozwój człowieka w horyzoncie wartości, kondycja moralna człowieka w XXI w.: ambicje, zagubienie, poszukiwanie, tęsknota.

Serdecznie zapraszamy!