plakat promujący konkurs: "Ale Kosmos Kodujemy Lema" VII Konkurs Filialny

„Ale Kosmos – kodujemy Lema” – VII Konkurs Filialny

12 września 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX wieku. Doceniając dorobek pisarza oraz wpływ jego twórczości na rozwój kultury polskiej i światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach i Wadowicach zaprasza szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie
„Ale Kosmos – kodujemy Lema”.

Celem konkursu jest upamiętnienie Roku Stanisława Lema, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości pisarza, rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, stymulacja logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie, oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

PATRONAT HONOROWY  

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

PATRONAT MEDIALNY 

Miesięcznik „Hejnał Oświatowy”

PARTNERZY 

Muzeum Inżynierii Miejskiej
Wydawnictwo Literatura
Wydawnictwo Literackie

Adresaci: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wadowickiego.

Zadanie: Stworzenie przez ucznia gry w języku programowania Scratch, inspirowanej wybranymi utworami Stanisława Lema.

Terminy:

 15 IX – 29 X 2021 r.  przesyłanie prac konkursowych, 
do19 XI 2021 r. ogłoszenie wyników.

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie.

Zwycięzcy Konkursu (miejsca I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy!

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

Kontakt:
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: lem2021@pbw.edu.pl

Informacje:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Wadowicach
Tel.: 33-823-49-15
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Wydział Współpracy ze Środowiskiem:
Tel.: 12 427 33 77 w. 21, tel. kom.: 570 298 500

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!