Czerwona ramka w niej na beżowym tle napis Akademia Wartości wykłady on-line.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają do udziału w comiesięcznych wykładach filozoficznych online
przygotowanych przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

Wykłady odbywają się w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek pod nazwą „AKADEMIA WARTOŚCI”.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i do włączenia się w dyskusję nad rolą i znaczeniem wartości w życiu człowieka.

Drugi wykład z zaplanowanego cyklu odbędzie się 6 lutego, o godz. 15:00, na platformie Cisco Webex Meetings

Dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK, podejmie temat

Mądrość – w ujęciu starożytnych myślicieli, czyli imperatyw poznania samego siebie

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na drugi wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych (na każdy wykład będzie prowadzona osobna rejestracja).