"Akademia Wartości" - bezpłatne wykłady online.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli, bibliotekarzy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie filozoficznym online.

Piąty wykład odbędzie się 23 maja o godz. 15:00, na platformie Cisco Webex Meetings. Dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK podejmie temat Transhumanizm – ulepszanie człowieka, fikcja czy rzeczywistość?

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia: FORMULARZ

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie nie oznacza konieczności udziału we wszystkich wykładach, jednak serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu.

Wykłady odbywają się w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek, pod nazwą AKADEMIA WARTOŚCI. Spotykamy się zdalnie w wybrany poniedziałek każdego miesiąca. Wykładowcy AIK poruszą kwestie takie jak: kultura komunikacji, etyka w życiu społecznym, wartości a ekologia, rola dialogu i relacji we współczesnym świecie, rozwój człowieka w horyzoncie wartości, kondycja moralna człowieka w XXI w: ambicje, zagubienie, poszukiwanie, tęsknota.

Zachęcamy Państwa do udziału oraz do włączania się w dyskusję na temat wartości.