"Akademia Wartości" - bezpłatne wykłady online.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli, bibliotekarzy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie filozoficznym online.

Ostatni wykład z cyklu „AKADEMIA WARTOŚCI” odbędzie się 6 czerwca o godz. 15:00, na platformie Cisco Webex Meetings. Dr Robert Grzywacz SJ podejmie temat Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie człowiek… O różnych przejawach antropologicznego rozdźwięku między realną a deklarowaną hierarchią wartości.

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia: FORMULARZ

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zapraszamy do udziału.