VII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych zajawka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić na

VII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,

które odbędzie się
w dniach 15-16 czerwca 2023 r.
Temat konferencji brzmi:

Biblioteka pedagogiczna przyszłości.
Niekonwencjonalne zasoby i użytkownicy jutra

Wizerunek współczesnej biblioteki to wypadkowa trzech czynników: technologii cyfrowych, kompetencji bibliotekarzy i wymagań użytkowników. W jakim kierunku należy podążać, aby biblioteki pedagogiczne były niezbędnymi i atrakcyjnymi placówkami edukacyjnymi w erze cyfrowej?

Tematem VII Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych będzie rozwój, transformacja i przyszłość bibliotek. Zachęcamy do prezentacji, dyskusji i wzajemnych inspiracji w celu kształtowania biblioteki jako nowoczesnego centrum informacji i edukacji.

Zapraszając do uczestnictwa w konferencji proponujemy wymianę doświadczeń w następujących obszarach:

Biblioteka i bibliotekarz:

 1. Transformacja zawodu i wizerunku bibliotekarza – nowe kompetencje, nowe zadania.
 2. Biblioteki hybrydowe, biblioteki w środowisku rzeczywistości mieszanej (realno-wirtualnej), koncepcja smart library.
 3. E-usługi w bibliotekach: zapisy z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznej bankowości, zdalne wypożyczenia z bezpłatną dostawą pod wskazany adres, internetowe zamawianie skanów dokumentów, komunikatory, moduły e – learningowe – e-kursy, e-szkolenia.
 4. Centralizacja informacji bibliotecznej.
 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym aplikacje mobilne, platformy internetowe, roboty, kodowanie, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, Internet rzeczy (Internet of things) i sztuczna inteligencja w bibliotekach.
 6. Innowacyjne rozwiązania strukturalne i funkcjonalne.
 7. Biblioteki w mediach społecznościowych – dobre praktyki w promocji zbiorów i usług.
 8. Design Thinking i inne metody planowania procesów bibliotecznych.
 9. Rozwój i przyszłość bibliotek pedagogicznych.

Zbiory:

 1. Gromadzenie i opracowanie niekonwencjonalnych zbiorów.
 2. Niestandardowe formy książki: książka konwergencyjna, książka haptyczna, step-in-book, lapbook, BookBox, książki do własnej aranżacji, książki leporello itp.
 3. Zmiany na rynku prasowym.
 4. Zasoby cyfrowe, otwarte zasoby edukacyjne, repozytoria danych.
 5. Otwarta przestrzeń, wolny dostęp do zbiorów i usług.

Użytkownik:

 1. Oczekiwania i potrzeby współczesnych czytelników.
 2. Metamorfoza / ewolucja użytkownika bibliotek pedagogicznych.
 3. Programy, akcje, performance przyciągające nowych klientów bibliotek.
 4. Oferta bibliotek pedagogicznych wpływająca na rozwój kompetencji przyszłości.
 5. Przykłady wykorzystania mediów do kontaktów z użytkownikiem.
 6. Sylwetka „użytkowników jutra”.

Do udziału w Forum zachęcamy nauczycieli, bibliotekarzy, bibliologów, pedagogów, filozofów, kulturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

W imieniu Organizatorów
Anna Piotrowska
Dyrektor PBW w Krakowie