Wręczenie nagród laureatom konkursu „Ale kosmos - kodujemy Lema”
8 grudnia 2021 r. w Czytelni Głównej odbyła się gala wręczenia nagród laureatom VII Konkursu Filialnego „Ale kosmos – kodujemy Lema”.

Spotkanie otworzyła Dyrektor naszej Biblioteki Anna Piotrowska, która serdecznie powitała gości.

Konkurs adresowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wadowickiego. Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie gry w języku programowania Scratch, inspirowanej wybranymi utworami Stanisława Lema. Wybór autora nie był przypadkowy, bowiem Stanisław Lem jest jednym z Patronów Roku 2021, uhonorowanym w ten sposób przez Sejm, z okazji przypadającej we wrześniu 100. rocznicy jego urodzin.

Konkurs zrealizowany został pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.

Obecna na wydarzeniu Marta Malec-Lech w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego pogratulowała zwycięzcom i ich opiekunom. Pani Marszałek zwróciła uwagę na to, że bardzo ważne jest współcześnie łączenie edukacji z zakresu nowych technologii z rozwijaniem kompetencji miękkich uczniów. Wspomniała również o projekcie Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE.

Dr Jan Argasiński reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, Członek Rady Naukowej naszej Biblioteki oraz jeden z Jurorów konkursu pogratulował uczniom pomysłów. Powiedział o wysokim poziomie przygotowanych gier oraz istocie nowoczesnych technologii w naszym życiu.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród zwycięzcom. Oprócz nagród ufundowanych przez Bibliotekę oraz parterów konkursu (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Muzeum Inżynierii Miejskiej w KrakowieWydawnictwo Literackie oraz Wydawnictwo Literatura, laureaci otrzymali upominki od Pani Marszałek, przygotowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W ostatniej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji poświęconej Stanisławowi Lemowi, zapoznali się z wystawą publikacji dotyczących autora z naszych zbiorów oraz wzięli udział w pokazie nowych technologii przygotowanym przez Pracowników Biblioteki. Chętnie testowali nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wykorzystujemy do zajęć edukacyjnych, takie jak robot Lofi, robot Photon z matą do kodowania, aplikację na urządzenia mobilne do książki „Mały Książę” z rozszerzoną rzeczywistością, okulary do wirtualnej rzeczywistości, interaktywną podłogę „Magiczny Dywan”.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom.