V Przegląd Twórczości Młodych Poetów -plakat

W imieniu Organizatora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Wojewódzkim V Przegląd Twórczości Młodych Poetów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów z województwa małopolskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Zwycięskie prace będą opublikowane w pokonkursowej antologii.

Cele konkursu:

  • popularyzacja twórczości literackiej,
  • doskonalenie umiejętności wypowiedzi,
  • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości,
  • promowanie młodych twórców.

Termin oddawania prac: 26 marca 2023 r.

Wiersze będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:

  • 10-13 lat,
  • 14-16 lat,
  • 17-25 lat.

 Więcej informacji o konkursie oraz regulamin na stronie Organizatora.

V Przegląd Twórczości Młodych Poetów -plakat