Akademia Wartości zajawka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają do udziału w comiesięcznych wykładach filozoficznych online
przygotowanych przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

Wykłady odbywają się w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek pod nazwą „AKADEMIA WARTOŚCI”.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i do włączenia się w dyskusję nad rolą i znaczeniem wartości w życiu człowieka.

Trzeci wykład z zaplanowanego cyklu odbędzie się 13 marca, o godz. 15:00, na platformie Cisco Webex Meetings

Dr Ewa Odoj podejmie temat

Rola autorytetów w relacji rodzic-dziecko w perspektywie filozoficznej

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na trzeci wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych (na każdy wykład będzie prowadzona osobna rejestracja).

Relacja z pierwszego wykładu 23.01.2023 – dr hab. Anna Bugajska, prof. AIK: Czy możemy zaplanować dobre społeczeństwo przyszłości i osiągnąć je biotechnologią?

Relacja z drugiego wykładu 6.02.2023 – dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK: Mądrość – w ujęciu starożytnych myślicieli, czyli imperatyw poznania samego siebie

Prezentacje z ubiegłorocznych wykładów znaleźć można TUTAJ

Harmonogram wykładów

17.04.2023, godz. 15:00

prof. Piotr Mazur
Wychowanie intelektualne młodego człowieka – współczesne wyzwania, szanse, zagrożenia

8.05.2023, godz. 15:00

dr Szczepan Urbaniak SJ
Prawda? Czym jest, jak ją rozpoznać i jak ją zrozumieć.

5.06.2023 , godz. 15:00

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK
Patriotyzm wczoraj i dziś

Serdecznie zapraszamy!

Logotyp Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie