„Stanisław Moniuszko – obrazy muzyką malowane” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach
w ramach uczczenia obchodów Roku Stanisława Moniuszki
zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału
w V Międzyfilialnym Konkursie Plastycznym
„Stanisław Moniuszko – obrazy muzyką malowane”.

Cele: upamiętnienie Roku Stanisława Moniuszki, popularyzacja wiedzy na temat wybitnego polskiego kompozytora patrioty oraz upowszechnienie jego twórczości muzycznej, pobudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych miasta Krakowa, powiatu chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego.

Zadanie: samodzielne wykonanie ilustracji do jednej z pieśni Stanisława Moniuszki
w dowolnej technice płaskiej.

Terminy:

do 31 X 2019 etap powiatowy: składanie prac konkursowych,
13 XI 2019 rozstrzygnięcie etapu powiatowego, ogłoszenie wyników,
22 XI 2019 rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego, ogłoszenie wyników,
4 XII 2019, godz. 11.00 wręczenie nagród laureatom konkursu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).

Prace należy składać w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (placówki
z gminy Kraków) oraz w poszczególnych Filiach (zgodnie z dzielnicą lub powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, osobiście w Wypożyczalni lub pocztą na adres: Wydział Współpracy ze Środowiskiem, al. Focha 39, 30-119 Kraków (placówki z gminy miejskiej Kraków z wyłączeniem dzielnic nowohuckich)

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Chrzanowie, al. Henryka 53, 32-500Chrzanów

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Nowej Hucie,
os. Kościuszkowskie 2A, 31- 858 Kraków
(placówki nowohuckie oraz z powiatu krakowskiego)

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 23 A, 34-200 Sucha Beskidzka

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Wadowicach,
ul. Lwowska 24, 34- 100 Wadowice

Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa, a na zwycięzców czekają nagrody.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski

Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak

Patronat medialny:

Czasopismo „Hejnał Oświatowy”

Partnerzy:

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki

Moniuszko 200

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (Załącznik nr 1 metryczka pracy, Załącznik nr 2 zgoda opiekunów na udział w konkursie).

Informacje o konkursie:

PBW Kraków Wydział Współpracy ze Środowiskiem wspolpraca@pbw.edu.pl,
tel. 12 427 33 77 w. 21, kom. 570-298-500
PBW Kraków Filia w Chrzanowie filia.chrzanow@pbw.edu.pl tel. 32 623 45 13
PBW Kraków Filia w Miechowie filia.miechow@pbw.edu.pl tel. 41 383 12 32
PBW Kraków Filia w Nowej Hucie filia.nowahuta@pbw.edu.pl tel. 12 644 00 09
PBW Kraków Filia w Oświęcimiu filia.oswiecim@pbw.edu.pl tel. 33 842 45 93
PBW Kraków Filia w Proszowicach filia.proszowice@pbw.edu.pl tel. 12 386 12 28
PBW Kraków Filia w Suchej Beskidzkiej filia.sucha@pbw.edu.pl tel. 33 874 24 04
PBW Kraków Filia w Wadowicach filia.wadowice@pbw.edu.pl tel. 33 823 49 15

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!