Zaproszenie do udziału w konkursie

Termin składnia prac konkursowych zostaje przedłużony do dnia 14 maja 2021 roku.