Zajawka IX Powiatowego Konkursu Czytelniczo-Plastycznego : dziewczynka czytająca książki na dywanie obok regału z książkami.

Zapraszamy do udziału w IX Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „Czytam sobie w bibliotece” – ilustracja własna do wybranej książki z serii edukacyjnej „Czytam sobie”

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego.
Cele konkursu:
– popularyzowanie książek z serii „Czytam sobie” wśród uczniów klas I-III;
– rozwijanie kompetencji czytelniczych;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
– doskonalenie umiejętności plastycznych.
Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie ilustracji do wybranej książki z serii „Czytam sobie” (poziom dowolny).
Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie
Terminy:
– składanie prac konkursowych: do 21 kwietnia 2023 r.
– rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: Tydzień Bibliotek 8-15 maj 2023 r.