"Akademia wartości" - bezpłatne wykłady online

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zapraszają nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy do uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie filozoficznym online przygotowanym przez Wykładowców z Instytutu Filozofii AIK.

Wykłady odbywać się będą w ramach wspólnie podjętej inicjatywy placówek pod nazwą „Akademia wartości”. Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie współczesnego człowieka na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w., oraz poprzez przybliżenie poglądów wybranych myślicieli z historii filozofii w kontekście ponadczasowych dylematów egzystencjalnych.

Pierwszy wykład z zaplanowanego cyklu, połączony z oficjalnym otwarciem naszej Akademii, odbędzie się 17 stycznia o godz. 15:00 na platformie Cisco Webex Meetings. Pani dr Magdalena Kozak (Instytut Filozofii AIK) w swoim wystąpieniu podejmie temat: Filozofia dialogu i spotkania jako filozofia przyszłości.

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

Zgłoszenia: FORMULARZ

Uczestnicy otrzymają dane do logowania na wydarzenie na podane w formularzu adresy mailowe.

Zgłoszenie na pierwszy wykład nie oznacza konieczności udziału w pozostałych, jednak serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w całym cyklu.

Nasza inicjatywa przewiduje jeden wykład w wybrany poniedziałek każdego miesiąca, z obszarów tematycznych takich jak: kultura komunikacji, etyka w życiu społecznym, wartości a ekologia, rola dialogu i relacji we współczesnym świecie, rozwój człowieka w horyzoncie wartości, kondycja moralna człowieka w XXI w: ambicje, zagubienie, poszukiwanie, tęsknota.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny projekt spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony oraz zachęci do włączenia się w dyskusję nad rolą i znaczeniem wartości w życiu człowieka. W trakcie każdego spotkania online przewidujemy również przestrzeń dla wypowiedzi ze strony Słuchaczy: na Państwa uwagi, komentarze, pytania.

Nazwa, którą wybraliśmy dla naszego projektu – Akademia – przywołuje starożytne korzenie, które sięgają greckiego gaju Akademosa, w którym Platon założył swoją antyczną szkołę. Zadaniem tej szkoły było zachęcanie do myślenia, szukanie prawdy, ale zawsze w relacji z drugim człowiekiem, w dialogu. I temu przesłaniu chcemy pozostać wierni.

Do końca stycznia zaktualizujemy listę kolejnych terminów wykładów oraz podamy tematy wystąpień wraz z nazwiskami Prelegentów.

Serdecznie zapraszamy!