Biblioteka Pracownika Socjalnego
Biblioteka Rzecznika Praw Dziecka
Seria Pedagogika Nauce i Praktyce
Wydawnictwa Ośrodka Rozwoju Edukacji